TOP 19 Máy Tập Thể Dục Công Viên Chất Lượng Nhất 2023

Bộ sản phẩm thiết bị Tập thể dục tại Công viên đạt chuẩn, TOP 19 Máy Tập Thể Dục Công Viên Chất Lượng Nhất 2023. Để minh chứng cho Top sản phẩm có Chất lượng nhất thị trường! Là danh sách các tiêu chuẩn mà Thiết bị đã đạt.

19 Thiết bị tập thể dục đạt các Chứng nhận sau:

Click! Xem Ngay Danh Mục Sản Phẩm Máy Tập Thể Dục Công Viên:

TOP 19 Máy Tập Thể Dục Công Viên Chất Lượng Nhất 2023
TOP 19 Máy Tập Thể Dục Công Viên Chất Lượng Nhất 2023, Thuộc Dòng Trụ Đơn Cao Cấp, Màu Sơn Chủ Đạo Xanh – Kem

Liên hệ Báo giá – Đặt hàng 24/7: Hotline 09122 87 887  –  Zalo: 08888 04 004


Danh Mục 19 Máy Tập Thể Dục Công Viên Thuộc Top Chất Lượng Nhất Năm 2023:

1. Máy Tập Thể Dục Công Viên Chèo Thuyền:

Đặc Tính Thông Số Kỹ Thuật:

 • ­ Vật liệu chính: Thép ống D140x4, Thép hộp 40x80x2,… (mm)
 • Lắp đặt: Gắn cố định xuống nền.
 • Số người sử dụng cùng lúc: 01 người.
 • Xử lý bề mặt: Mạ kẽm nhúng nóng, sơn tĩnh điện.
 • Khối lượng ước tính: 49 kg.
 • Tải trọng tối đa cho phép: 120kg
 • Diện tích lắp đặt phù hợp: 1.5m x 2.2m
 • DxRxC: 131x78x100 (Cm)
Máy Tập Thể Dục Công Viên Chèo Thuyền
Thông Số Kỹ Thuật & Hướng Dẫn Sử Dụng Máy Tập Thể Dục Công Viên Chèo Thuyền

2. Máy Tập Thể Dục Công Viên Đá Đùi 3 Hướng:

Đặc Tính Thông Số Kỹ Thuật:

 • ­Vật liệu chính: Thép ống D140x4, D60x3,… (mm)
 • Lắp đặt: Gắn cố định xuống nền.
 • Số người sử dụng cùng lúc: 03 người.
 • Xử lý bề mặt: Mạ kẽm nhúng nóng, sơn tĩnh điện.
 • Khối lượng ước tính: 136 kg
 • Tải trọng tối đa cho phép: 120kg cho mỗi vị trí tập
 • Diện tích lắp đặt phù hợp: Đường kính 2.4m.
 • Đường kính: 165 x Cao 110 (Cm).
Máy Tập Thể Dục Công Viên Đá Đùi 3 Hướng
Thông Số Kỹ Thuật & Hướng Dẫn Sử Dụng Máy Tập Thể Dục Công Viên Chèo Thuyền Máy Tập Thể Dục Công Viên Đá Đùi 3 Hướng

3. Máy Tập Thể Dục Công Viên Đạp Chân:

Đặc Tính Thông Số Kỹ Thuật:

 • Vật liệu chính: Thép ống D140x4, D60x3,…(mm)
 • Lắp đặt: Gắn cố định xuống nền.
 • Số người sử dụng cùng lúc: 02 người.
 • Xử lý bề mặt: Mạ kẽm nhúng nóng, sơn tĩnh điện.
 • Khối lượng ước tính: 74 kg
 • Tải trọng tối đa cho phép: 120kg cho mỗi vị trí tập
 • Diện tích lắp đặt phù hợp: 1m x 3m
 • DxRxC: 186x45x149(Cm).
Máy Tập Thể Dục Công Viên Đạp Chân
Thông Số Kỹ Thuật & Hướng Dẫn Sử Dụng Máy Tập Thể Dục Công Viên Đạp Chân

Liên hệ Báo giá – Đặt hàng 24/7: Hotline 09122 87 887  –  Zalo: 08888 04 004


4. Máy Tập Thể Dục Công Viên Đạp Xe Cầm Tay:

Đặc Tính Thông Số Kỹ Thuật:

 • Vật liệu chính: Thép ống D114x3, D60x3,…(mm)
 • Lắp đặt: Gắn cố định xuống nền.
 • Số người sử dụng cùng lúc: 01 người.
 • Xử lý bề mặt: Mạ kẽm nhúng nóng, sơn tĩnh điện.
 • Khối lượng ước tính: 45 kg
 • Tải trọng tối đa cho phép: 120kg
 • Diện tích lắp đặt phù hợp: 1.1m x 1.7m
 • DxRxC: 100x54x117 (Cm).
Máy Tập Thể Dục Công Viên Đạp Xe Cầm Tay
Thông Số Kỹ Thuật & Hướng Dẫn Sử Dụng Máy Tập Thể Dục Công Viên Đạp Xe Cầm Tay

5. Máy Tập Thể Dục Công Viên Đạp Xe Tựa Lưng:

Đặc Tính Thông Số Kỹ Thuật:

 • Vật liệu chính: Thép ống D140x4, D60x3,…(mm)
 • Lắp đặt: Gắn cố định xuống nền.
 • Số người sử dụng cùng lúc: 01 người.
 • Xử lý bề mặt: Mạ kẽm nhúng nóng, sơn tĩnh điện.
 • Khối lượng ước tính: 53 kg
 • Tải trọng tối đa cho phép: 120kg
 • Diện tích lắp đặt phù hợp: 1.2m x 1.6m
 • DxRxC: 120x64x104 (Cm).
Máy Tập Thể Dục Công Viên Đạp Xe Tựa Lưng
Thông Số Kỹ Thuật & Hướng Dẫn Sử Dụng Máy Tập Thể Dục Công Viên Đạp Xe Tựa Lưng

6. Máy Tập Thể Dục Công Viên Đẩy Tay:

Đặc Tính Thông Số Kỹ Thuật:

 • Vật liệu chính: Thép ống D140x4, D60x3, D34x3,…(mm)
 • Lắp đặt: Gắn cố định xuống nền.
 • Số người sử dụng cùng lúc: 02 người.
 • Xử lý bề mặt: Mạ kẽm nhúng nóng, sơn tĩnh điện.
 • Khối lượng ước tính: 134 kg
 • Tải trọng tối đa cho phép: 120kg cho mỗi vị trí tập
 • Diện tích lắp đặt phù hợp: 1.3m x3m
 • DxRxC: 212x74x193 (Cm)
Máy Tập Thể Dục Công Viên Đẩy Tay
Thông Số Kỹ Thuật & Hướng Dẫn Sử Dụng Máy Tập Thể Dục Công Viên Đẩy Tay

Liên hệ Báo giá – Đặt hàng 24/7: Hotline 09122 87 887  –  Zalo: 08888 04 004


7. Máy Tập Thể Dục Công Viên Đi Bộ Lắc Tay:

Đặc Tính Thông Số Kỹ Thuật:

 • Vật liệu chính: Thép ống D140x4, D90x3,…(mm)
 • Lắp đặt: Gắn cố định xuống nền.
 • Số người sử dụng cùng lúc: 01 người.
 • Xử lý bề mặt: Mạ kẽm nhúng nóng, sơn tĩnh điện.
 • Khối lượng ước tính: 45 kg
 • Tải trọng tối đa cho phép: 120kg
 • Diện tích lắp đặt phù hợp: 1.1m x 2.2m
 • DxRxC: 121x62x143 (Cm).
Máy Tập Thể Dục Công Viên Đi Bộ Lắc Tay
Thông Số Kỹ Thuật & Hướng Dẫn Sử Dụng Máy Tập Thể Dục Công Viên Đi Bộ Lắc Tay

8. Máy Tập Thể Dục Công Viên Đi Bộ Trên Không:

Đặc Tính Thông Số Kỹ Thuật:

 •  Vật liệu chính: Thép ống D140x4, D90x3,…(mm)
 • Lắp đặt: Gắn cố định xuống nền.
 • Số người sử dụng cùng lúc: 01 người.
 • Xử lý bề mặt: Mạ kẽm nhúng nóng, sơn tĩnh điện.
 • Khối lượng ước tính: 47 kg
 • Tải trọng tối đa cho phép: 90kg
 • Diện tích lắp đặt phù hợp: 1.6m x 2m
 • DxRxC: 106x52x148 (Cm).
Máy Tập Thể Dục Công Viên Đi Bộ Trên Không
Thông Số Kỹ Thuật & Hướng Dẫn Sử Dụng Máy Tập Thể Dục Công Viên Đi Bộ Trên Không

9. Máy Tập Thể Dục Công Viên Kéo Tay:

Đặc Tính Thông Số Kỹ Thuật:

 • Vật liệu chính : Thép ống D140x4, D60x3, D34x3,… (mm)
 • Lắp đặt: Gắn cố định xuống nền.
 • Số người sử dụng cùng lúc: 02 người.
 • Xử lý bề mặt: Mạ kẽm nhúng nóng, sơn tĩnh điện.
 • Khối lượng ước tính: 124 kg
 • Tải trọng tối đa cho phép: 120kg cho mỗi vị trí tập
 • Diện tích lắp đặt phù hợp: 1.3m x2.8m
 • DxRxC: 205x72x197 (Cm)
Máy Tập Thể Dục Công Viên Kéo Tay
Thông Số Kỹ Thuật & Hướng Dẫn Sử Dụng Máy Tập Thể Dục Công Viên Kéo Tay

Liên hệ Báo giá – Đặt hàng 24/7: Hotline 09122 87 887  –  Zalo: 08888 04 004


10. Máy Tập Thể Dục Công Viên Lắc Hông:

Đặc Tính Thông Số Kỹ Thuật:

 • ­ Vật liệu chính: Thép ống D140x4, D60x3,…(mm)
 • Lắp đặt: Gắn cố định xuống nền.
 • Số người sử dụng cùng lúc: 02 người.
 • Xử lý bề mặt: Mạ kẽm nhúng nóng, sơn tĩnh điện.
 • Khối lượng ước tính: 52 kg
 • Tải trọng tối đa cho phép: 90kg cho mỗi vị trí tập
 • Diện tích lắp đặt phù hợp: 1.8m x 2m
 • DxRxC: 120x79x126 (Cm).
Máy Tập Thể Dục Công Viên Lắc Hông
Thông Số Kỹ Thuật & Hướng Dẫn Sử Dụng Máy Tập Thể Dục Công Viên Lắc Hông

11. Máy Tập Thể Dục Công Viên Lưng Bụng:

Đặc Tính Thông Số Kỹ Thuật:

 • Vật liệu chính: Thép ống D140x4, D34x2,…(mm)
 • Lắp đặt: Gắn cố định xuống nền.
 • Số người sử dụng cùng lúc: 02 người.
 • Xử lý bề mặt: Mạ kẽm nhúng nóng, sơn tĩnh điện.
 • Khối lượng ước tính: 52 kg
 • Tải trọng tối đa cho phép: 120kg cho mỗi vị trí tập
 • Diện tích lắp đặt phù hợp: 1.8m x 2.2m
 • DxRxC: 142x123x61 (Cm).
Máy Tập Thể Dục Công Viên Lưng Bụng
Thông Số Kỹ Thuật & Hướng Dẫn Sử Dụng Máy Tập Thể Dục Công Viên Lưng Bụng

12. Máy Tập Thể Dục Công Viên Tay Vai Đôi:

Đặc Tính Thông Số Kỹ Thuật:

 • Vật liệu chính: Thép ống D140x4, D49x3, D27x1.5,… (mm)
 • Lắp đặt: Gắn cố định xuống nền.
 • Số người sử dụng cùng lúc: 02 người.
 • Xử lý bề mặt: Mạ kẽm nhúng nóng, sơn tĩnh điện.
 • Khối lượng ước tính: 41 kg
 • Diện tích lắp đặt phù hợp: 1.6m x 2m
 • DxRxC: 115x104x150 (Cm)
Máy Tập Thể Dục Công Viên Tay Vai Đôi
Thông Số Kỹ Thuật & Hướng Dẫn Sử Dụng Máy Tập Thể Dục Công Viên Tay Vai Đôi

Liên hệ Báo giá – Đặt hàng 24/7: Hotline 09122 87 887  –  Zalo: 08888 04 004


13. Máy Tập Thể Dục Công Viên Trượt Tuyết:

Đặc Tính Thông Số Kỹ Thuật:

 • Vật liệu chính: Thép ống D140x4, D90x3,…(mm)
 • Lắp đặt: Gắn cố định xuống nền.
 • Số người sử dụng cùng lúc: 01 người.
 • Xử lý bề mặt: Mạ kẽm nhúng nóng, sơn tĩnh điện.
 • Khối lượng ước tính: 48 kg
 • Tải trọng tối đa cho phép: 120kg
 • Diện tích lắp đặt phù hợp: 1.1m x 2.2m
 • DxRxC: 115x62x143 (Cm)
Máy Tập Thể Dục Công Viên Trượt Tuyết
Thông Số Kỹ Thuật & Hướng Dẫn Sử Dụng Máy Tập Thể Dục Công Viên Trượt Tuyết

14. Máy Tập Thể Dục Công Viên Tay Vai Đơn:

Đặc Tính Thông Số Kỹ Thuật:

 • Vật liệu chính: Thép ống D140x4, D49x3, D27x1.5,… (mm)
 • Lắp đặt: Gắn cố định xuống nền.
 • Số người sử dụng cùng lúc: 02 người.
 • Xử lý bề mặt: Mạ kẽm nhúng nóng, sơn tĩnh điện.
 • Khối lượng ước tính: 44 kg.
 • Diện tích lắp đặt phù hợp: 1.5m x 1.5m
 • DxRxC: 93x83x182 (Cm)
Máy Tập Thể Dục Công Viên Tay Vai Đơn
Thông Số Kỹ Thuật & Hướng Dẫn Sử Dụng Máy Tập Thể Dục Công Viên Tay Vai Đơn

15. Máy Tập Thể Dục Công Viên Toàn Thân:

Đặc Tính Thông Số Kỹ Thuật:

 • ­Vật liệu chính: Thép ống D140x4, D60x3,…(mm)
 • Lắp đặt: Gắn cố định xuống nền.
 • Số người sử dụng cùng lúc: 01 người.
 • Xử lý bề mặt: Mạ kẽm nhúng nóng, sơn tĩnh điện.
 • Khối lượng ước tính: 40 kg
 • Tải trọng tối đa cho phép: 120kg
 • Diện tích lắp đặt phù hợp: 1.1m x 1.7m
 • DxRxC: 113x61x132 (Cm).
Máy Tập Thể Dục Công Viên Toàn Thân
Thông Số Kỹ Thuật & Hướng Dẫn Sử Dụng Máy Tập Thể Dục Công Viên Toàn Thân

Liên hệ Báo giá – Đặt hàng 24/7: Hotline 09122 87 887  –  Zalo: 08888 04 004


16. Máy Tập Thể Dục Công Viên Xà Đơn 4 Hướng:

Đặc Tính Thông Số Kỹ Thuật:

 • Vật liệu chính: Thép ống D140x4, D34x3,… (mm)
 • Lắp đặt: Gắn cố định xuống nền.
 • Số người sử dụng cùng lúc: 03 người.
 • Xử lý bề mặt: Mạ kẽm nhúng nóng, sơn tĩnh điện.
 • Khối lượng ước tính: 61 kg
 • Tải trọng tối đa cho phép: 90kg cho mỗi vị trí tập
 • Diện tích lắp đặt phù hợp: Đường kính: 2.4m
 • Đường kính: 182 x Cao 228 (Cm)
Máy Tập Thể Dục Công Viên Xà Đơn 4 Hướng
Thông Số Kỹ Thuật & Hướng Dẫn Sử Dụng Máy Tập Thể Dục Công Viên Xà Đơn 4 Hướng

17. Máy Tập Thể Dục Công Viên Xà Đơn 2 Bậc:

Đặc Tính Thông Số Kỹ Thuật:

 • Vật liệu chính: Thép ống D90x3, D34x5,…(mm)
 • Lắp đặt: Gắn cố định xuống nền.
 • Số người sử dụng cùng lúc: 02 người.
 • Xử lý bề mặt: Mạ kẽm nhúng nóng, sơn tĩnh điện.
 • Khối lượng ước tính: 69 kg
 • Tải trọng tối đa cho phép: 120kg cho mỗi vị trí tập
 • Diện tích lắp đặt phù hợp: 2m x 3.8m
 • DxRxC: 302x22x228 (Cm)
Máy Tập Thể Dục Công Viên Xà Đơn 2 Bậc
Thông Số Kỹ Thuật & Hướng Dẫn Sử Dụng Máy Tập Thể Dục Công Viên Xà Đơn 2 Bậc

18. Máy Tập Thể Dục Ngoài Trời Xà Kép:

Đặc Tính Thông Số Kỹ Thuật:

 • Vật liệu chính: Thép ống D140x4, D49x2, D42x2.5,…(mm)
 • Lắp đặt: Gắn cố định xuống nền.
 • Số người sử dụng cùng lúc: 02 người.
 • Xử lý bề mặt: Mạ kẽm nhúng nóng, sơn tĩnh điện.
 • Khối lượng ước tính: 62 kg
 • Tải trọng tối đa cho phép: 120kg cho mỗi vị trí tập
 • Diện tích lắp đặt phù hợp: 1.2m x 2.8m
 • DxRxC: 202x64x143 (Cm)
Máy Tập Thể Dục Ngoài Trời Xà Kép
Thông Số Kỹ Thuật & Hướng Dẫn Sử Dụng Máy Tập Thể Dục Ngoài Trời Xà Kép

Liên hệ Báo giá – Đặt hàng 24/7: Hotline 09122 87 887  –  Zalo: 08888 04 004


19. Máy Tập Thể Dục Ngoài Trời Xoay Eo:

Đặc Tính Thông Số Kỹ Thuật:

 • Vật liệu chính: Thép ống D140x4, D49x2, D42x2,…(mm)
 • Lắp đặt: Gắn cố định xuống nền.
 • Số người sử dụng cùng lúc: 03 người.
 • Xử lý bề mặt: Mạ kẽm nhúng nóng, sơn tĩnh điện.
 • Khối lượng ước tính: 47 kg.
 • Tải trọng tối đa cho phép: 120kg cho mỗi vị trí tập
 • Diện tích lắp đặt phù hợp: Đường kính: 2.1m
 • Đường kính: 158 x Cao 130 (Cm).
Máy Tập Thể Dục Ngoài Trời Xoay Eo
Thông Số Kỹ Thuật & Hướng Dẫn Sử Dụng Máy Tập Thể Dục Ngoài Trời Xoay Eo

Tham Khảo 03 Dòng Máy Tập Thể Dục Công Viên Khác:

Liên hệ Báo giá – Đặt hàng 24/7: Hotline 09122 87 887  –  Zalo: 08888 04 004