Máy Tập Thể Dục Ngoài Trời Giá Rẻ Nhất TPHCM

Bộ 43 dụng cụ Máy Tập Thể Dục Ngoài Trời Giá Rẻ Nhất TPHCM – Máy Tập Thể Dục Tại Công Viên.

Click! Xem Thêm Danh Mục Sản Phẩm

Liên Hệ Tư Vấn Thiết Kế – Báo Giá Đặt Hàng:

Hotline: 09122.87.887

Zalo: 08888.04004

Máy Tập Thể Dục Ngoài Trời Giá Rẻ Nhất TPHCM
Máy Tập Thể Dục Ngoài Trời Giá Rẻ Nhất TPHCM

Bảng Giá Máy Tập Thể Dục Ngoài Trời Giá Rẻ Nhất TPHCM:

Stt

Tên sản phẩm

Mã số

Thông tin kỹ thuật cơ bản

Giá khuyến mãi

1

Lắc hông đôi

TR-2200 ­ Vật liệu chính: Thép ống D114, D60,D42,… (mm)
– Lắp đặt: Gắn cố định xuống nền.
– Số người sử dụng cùng lúc: 02 người.
– Xử lý bề mặt: Sơn tĩnh điện.
– Công năng: Hỗ trợ hệ tuần hoàn, hô hấp, tác động đến các vùng lưng, eo.
– Diện tích lắp đặt phù hợp: 1.8m x 2m
Liên Hệ
2

Trượt tuyết đôi chung trụ

TR-4310 ­ Vật liệu chính: Thép ống D114, D60,D34,… (mm)
– Lắp đặt: Gắn cố định xuống nền.
– Số người sử dụng cùng lúc: 02 người.
– Xử lý bề mặt: Sơn tĩnh điện.
– Công năng: Hỗ trợ hệ tuần hoàn, hô hấp, tác động đến các vùng lưng, eo, tay,vai.
– Diện tích lắp đặt phù hợp:3m x 1,5m
Liên Hệ
3

Trượt tuyết

TR-4300 ­ Vật liệu chính: Thép ống D114, D60,D34,… (mm)
– Lắp đặt: Gắn cố định xuống nền.
– Số người sử dụng cùng lúc: 01 người.
– Xử lý bề mặt: Sơn tĩnh điện.
– Công năng: Hỗ trợ hệ tuần hoàn, hô hấp, tác động đến các vùng lưng, eo, tay,vai.
– Diện tích lắp đặt phù hợp:1,5m x 1,5m
Liên Hệ
4

Đi bộ lắc tay

TR-4200 ­ Vật liệu chính: Thép ống D114, D76, D34,… (mm)
– Lắp đặt: Gắn cố định xuống nền.
– Số người sử dụng cùng lúc: 01 người.
– Xử lý bề mặt: Sơn tĩnh điện.
– Công năng: Hỗ trợ hệ tuần hoàn hô hấp, tác động đến các vùng lưng, eo, tay, vai.
– Diện tích lắp đặt phù hợp:1m x 3m
Liên Hệ
5

Đi bộ trên không

TR-3300 ­ Vật liệu chính: Thép ống D114, D76, D60,… (mm)
– Lắp đặt: Gắn cố định xuống nền.
– Số người sử dụng cùng lúc: 01 người.
– Xử lý bề mặt: Sơn tĩnh điện.
– Công năng: Hỗ trợ hệ tuần hoàn, hô hấp, tác động đến các vùng chân và đùi.
– Diện tích lắp đặt phù hợp:1.6m x 2m
Liên Hệ
6

Đi bộ trên không đôi 3 trụ

TR-3310 ­ Vật liệu chính: Thép ống D114, D60,… (mm)
– Lắp đặt: Gắn cố định xuống nền.
– Số người sử dụng cùng lúc: 02 người.
– Xử lý bề mặt: Sơn tĩnh điện.
– Công năng: Hỗ trợ hệ tuần hoàn, hô hấp, tác động đến các vùng chân và đùi.
– Diện tích lắp đặt phù hợp:1.6m x 3m
Liên Hệ
7

Chèo thuyền

TR-4400 ­ Vật liệu chính: Thép ống D34, Thép hộp 40×80,… (mm)
– Lắp đặt: Gắn cố định xuống nền.
– Số người sử dụng cùng lúc: 01 người.
– Xử lý bề mặt: Sơn tĩnh điện.
– Công năng: Hỗ trợ vận động tập luyện, tác động đến nhóm cơ tay, ngực.
– Diện tích lắp đặt phù hợp: 1.5m x 2.2m
Liên Hệ
8

Ghế  đơn tập lưng bụng

TR-2010 ­ Vật liệu chính: Thép ống D49,D34,… (mm)
– Lắp đặt: Gắn cố định xuống nền.
– Số người sử dụng cùng lúc: 01 người.
– Xử lý bề mặt: Sơn tĩnh điện.
– Công năng: Hỗ trợ hệ tuần hoàn, hô hấp, tác động đến các vùng lưng, bụng.
– Diện tích lắp đặt phù hợp:1.1m x 2.5m
Liên Hệ
9

Ghế đôi ngang tập lưng bụng

TR-2100 ­ Vật liệu chính: Thép ống D114, D34,… (mm)
– Lắp đặt: Gắn cố định xuống nền.
– Số người sử dụng cùng lúc: 02 người.
– Xử lý bề mặt: Sơn tĩnh điện.
– Công năng: Hỗ trợ hệ tuần hoàn, hô hấp, tác động đến các vùng lưng, bụng.
– Diện tích lắp đặt phù hợp: 1.8m x 2.2m
Liên Hệ
10

Thang ngang

TR-4000 ­ Vật liệu chính: Thép ống D76, D49.
– Lắp đặt: Gắn cố định xuống nền.
– Số người sử dụng cùng lúc: 02 người.
– Xử lý bề mặt: Sơn tĩnh điện.
– Công năng: Hỗ trợ vận động, tập luyện tác động đến nhóm cơ tay, ngực, tăng cường độ dẻo dai.
– Diện tích lắp đặt phù hợp:3,5m x 2m
Liên Hệ
11

Xoay eo 2 đĩa

TR-2220 ­ Vật liệu chính: Thép ống D90, D60,… (mm)
– Lắp đặt: Gắn cố định xuống nền.
– Số người sử dụng cùng lúc: 02 người.
– Xử lý bề mặt: Sơn tĩnh điện.
– Công năng: Hỗ trợ hệ tuần hoàn, hô hấp, tác động đến các vùng eo.
– Diện tích lắp đặt phù hợp:2,1m x 1,2m
Liên Hệ
12

Xoay eo 3 đĩa

TR-2230 ­ Vật liệu chính: Thép ống D90, D60,… (mm)
– Lắp đặt: Gắn cố định xuống nền.
– Số người sử dụng cùng lúc: 03 người.
– Xử lý bề mặt: Sơn tĩnh điện.
– Công năng: Hỗ trợ hệ tuần hoàn, hô hấp, tác động đến các vùng eo.
– Diện tích lắp đặt phù hợp: Đường kính: 2.1m
Liên Hệ
13

Xoay eo 2 độ cao

TR-2240 ­ Vật liệu chính: Thép ống D90, D60,… (mm)
– Lắp đặt: Gắn cố định xuống nền.
– Số người sử dụng cùng lúc: 02 người.
– Xử lý bề mặt: Sơn tĩnh điện.
– Công năng: Hỗ trợ hệ tuần hoàn, hô hấp, tác động đến các vùng eo.
– Diện tích lắp đặt phù hợp:2,1m x 1,2m
Liên Hệ
14

Dậm chân đôi

TR-3100 ­ Vật liệu chính: Thép ống D114, D34,… (mm)
– Lắp đặt: Gắn cố định xuống nền.
– Số người sử dụng cùng lúc: 02 người.
– Xử lý bề mặt: Sơn tĩnh điện.
– Công năng: Hỗ trợ hệ tuần hoàn, hô hấp, tác động đến các vùng chân, eo.
– Diện tích lắp đặt phù hợp:2,5m x 1,5m
Liên Hệ
15

Bộ xoay eo, dậm chân

TR-53122 ­ Vật liệu chính: Thép ống D114, D34,… (mm)
– Lắp đặt: Gắn cố định xuống nền.
– Số người sử dụng cùng lúc: 02 người.
– Xử lý bề mặt: Sơn tĩnh điện.
– Công năng: Hỗ trợ hệ tuần hoàn, hô hấp, tác động đến các vùng chân, eo.
– Diện tích lắp đặt phù hợp:2,5m x 1,5m
Liên Hệ
16

Xà kép đôi

TR-1240 ­ Vật liệu chính: Thép ống D114, D42,… (mm)
– Lắp đặt: Gắn cố định xuống nền.
– Số người sử dụng cùng lúc: 02 người.
– Xử lý bề mặt: Sơn tĩnh điện.
– Công năng: Hỗ trợ vận động, tập luyện, tác động đến các nhóm cơ tay, ngực.
– Diện tích lắp đặt phù hợp:1.2m x 2.8m
Liên Hệ
17

Xà kép 4 trụ

TR-1250 ­ Vật liệu chính: Thép ống D76, D49,… (mm)
– Lắp đặt: Gắn cố định xuống nền.
– Số người sử dụng cùng lúc: 01 người.
– Xử lý bề mặt: Sơn tĩnh điện.
– Công năng: Hỗ trợ vận động, tập luyện, tác động đến các nhóm cơ tay, ngực.
– Diện tích lắp đặt phù hợp:3m x 1,5m
Liên Hệ
18

Xà đơn 1 bậc

TR-1210 ­ Vật liệu chính: Thép ống D76, D42, D34,… (mm)
– Lắp đặt: Gắn cố định xuống nền.
– Số người sử dụng cùng lúc: 01 người.
– Xử lý bề mặt: Sơn tĩnh điện.
– Công năng: Hỗ trợ vận động, tập luyện, tác động đến các nhóm cơ tay, vai, ngực.
– Diện tích lắp đặt phù hợp: 2,5m x 2m
Liên Hệ
19

Xà đơn 2 bậc

TR-1220 ­ Vật liệu chính: Thép ống D76, D42, D34,… (mm)
– Lắp đặt: Gắn cố định xuống nền.
– Số người sử dụng cùng lúc: 02 người.
– Xử lý bề mặt: Sơn tĩnh điện.
– Công năng: Hỗ trợ vận động, tập luyện, tác động đến các nhóm cơ tay, vai, ngực.
– Diện tích lắp đặt phù hợp: 2m x 3.8m
Liên Hệ
20

Khung tập chống đầy

TR-1200 ­ Vật liệu chính: Thép ống D42.(mm)
– Lắp đặt: Gắn cố định xuống nền.
– Số người sử dụng cùng lúc: 01 người.
– Xử lý bề mặt: Sơn tĩnh điện.
– Công năng: Hỗ trợ vận động, tập luyện, tác động đến các nhóm cơ tay, vai, ngực.
– Diện tích lắp đặt phù hợp: 2,5m x 1,5m
Liên Hệ
21

Tập chân đôi (đạp đùi)

TR-3400 ­ Vật liệu chính: Thép ống D114, D60,… (mm)
– Lắp đặt: Gắn cố định xuống nền.
– Số người sử dụng cùng lúc: 02 người.
– Xử lý bề mặt: Sơn tĩnh điện.
– Công năng: Hỗ trợ hệ tuần hoàn, hô hấp, tác động đến các vùng chân, đùi.
– Diện tích lắp đặt phù hợp: 1m x 3m
Liên Hệ
22

Tập chân 3 trụ (đạp đùi)

TR-3410 ­ Vật liệu chính: Thép ống D114, D60,… (mm)
– Lắp đặt: Gắn cố định xuống nền.
– Số người sử dụng cùng lúc: 03 người.
– Xử lý bề mặt: Sơn tĩnh điện.
– Công năng: Hỗ trợ hệ tuần hoàn, hô hấp, tác động đến các vùng chân, đùi.
– Diện tích lắp đặt phù hợp: Đường kính: 3m
Liên Hệ
23

Massage lưng, hông

TR-2210 ­ Vật liệu chính: Thép ống D90, D49,… (mm)
– Lắp đặt: Gắn cố định xuống nền.
– Số người sử dụng cùng lúc: 02 người.
– Xử lý bề mặt: Sơn tĩnh điện.
– Công năng: Hỗ trợ hệ tuần hoàn, hô hấp, tác động đến các vùng lưng.
– Diện tích lắp đặt phù hợp: 1.5m x 2.2m
Liên Hệ
24

Kéo dây

TR-1300 ­ Vật liệu chính: Thép ống D90, D60,… (mm)
– Lắp đặt: Gắn cố định xuống nền.
– Số người sử dụng cùng lúc: 02 người.
– Xử lý bề mặt: Sơn tĩnh điện.
– Công năng: Hỗ trợ hệ tuần hoàn, hô hấp, tác động đến các vùng tay vai.
– Diện tích lắp đặt phù hợp: 1,5m x 1,5m
Liên Hệ
25

Xà đơn 3 hướng

TR-1230 ­ Vật liệu chính: Thép ống D114, D60,… (mm)
– Lắp đặt: Gắn cố định xuống nền.
– Số người sử dụng cùng lúc: 03 người.
– Xử lý bề mặt: Sơn tĩnh điện.
– Công năng: Hỗ trợ vận động, tập luyện, tác động đến các nhóm cơ tay, vai, ngực.
– Diện tích lắp đặt phù hợp: Đường kính: 2,4m.
Liên Hệ
26

Xoay vai

TR-1340 ­ Vật liệu chính:Thép ống D90, D49,… (mm)
– Lắp đặt: Gắn cố định xuống nền.
– Số người sử dụng cùng lúc: 02 người.
– Xử lý bề mặt: Sơn tĩnh điện.
– Công năng: Hỗ trợ hệ tuần hoàn hô hấp, tác động đến các vùng tay, vai.
– Diện tích lắp đặt phù hợp: 1,5m x 1,5m
Liên Hệ
27

Tập căng chân

TR-3500 ­ Vật liệu chính: Thép ống D76, D42,… (mm)
– Lắp đặt: Gắn cố định xuống nền.
– Số người sử dụng cùng lúc: 04 người.
– Xử lý bề mặt: Sơn tĩnh điện.
– Công năng: Hỗ trợ vận động, tập luyện, dùng để khởi động trước khi tập luyện. Tác động lên vùng chân.
– Diện tích lắp đặt phù hợp: 1,5m x 1,5m
Liên Hệ
28

Kéo tay đơn

TR-1110 ­ Vật liệu chính: Thép ống D114, D60,… (mm)
– Lắp đặt: Gắn cố định xuống nền.
– Số người sử dụng cùng lúc: 01 người.
– Xử lý bề mặt: Sơn tĩnh điện.
– Công năng: Hỗ trợ vận động, tập luyện, tác động đến các nhóm cơ tay, vai, ngực
– Diện tích lắp đặt phù hợp: 2,2m x 1,3m
Liên Hệ
29

Kéo tay đôi

TR-1120 ­ Vật liệu chính: Thép ống D114, D60,… (mm)
– Lắp đặt: Gắn cố định xuống nền.
– Số người sử dụng cùng lúc: 02 người.
– Xử lý bề mặt: Sơn tĩnh điện.
– Công năng: Hỗ trợ vận động, tập luyện, tác động đến các nhóm cơ tay, vai, ngực
– Diện tích lắp đặt phù hợp: 1.3m x 3m
Liên Hệ
30

Đẩy tay đơn

TR-1010 ­ Vật liệu chính: Thép ống D114, D60,… (mm)
– Lắp đặt: Gắn cố định xuống nền.
– Số người sử dụng cùng lúc: 01 người.
– Xử lý bề mặt: Sơn tĩnh điện.
– Công năng: Hỗ trợ vận động, tập luyện, tác động đến các nhóm cơ tay, vai, ngực
– Diện tích lắp đặt phù hợp:2,2m x 1,3m
Liên Hệ
31

Đẩy tay đôi

TR-1020 ­ Vật liệu chính: Thép ống D114, D60,… (mm)
– Lắp đặt: Gắn cố định xuống nền.
– Số người sử dụng cùng lúc: 02 người.
– Xử lý bề mặt: Sơn tĩnh điện.
– Công năng: Hỗ trợ vận động, tập luyện, tác động đến các nhóm cơ tay, vai, ngực
– Diện tích lắp đặt phù hợp:1.3m x 3m
Liên Hệ
32

Đẩy tay và kéo tay

TR-1130 ­ Vật liệu chính: Thép ống D114, D60,… (mm)
– Lắp đặt: Gắn cố định xuống nền.
– Số người sử dụng cùng lúc: 02 người.
– Xử lý bề mặt: Sơn tĩnh điện.
– Công năng: Hỗ trợ vận động, tập luyện, tác động đến các nhóm cơ tay, vai, ngực
– Diện tích lắp đặt phù hợp:1.3m x 3m
Liên Hệ
33

Tập giãn lưng, hông

TR-2250 ­ Vật liệu chính: Thép ống D90, D34,… (mm)
– Lắp đặt: Gắn cố định xuống nền.
– Số người sử dụng cùng lúc: 01 người.
– Xử lý bề mặt: Sơn tĩnh điện.
– Công năng: Hỗ trợ hệ tuần hoàn, hô hấp, tác động đến vùng lưng.
– Diện tích lắp đặt phù hợp: 2m x 1,5m
Liên Hệ
34

Cưỡi ngựa đơn

TR-4100 ­ Vật liệu chính: Thép ống D114, D76, D60, D34,… (mm)
– Lắp đặt: Gắn cố định xuống nền.
– Số người sử dụng cùng lúc: 01 người.
– Xử lý bề mặt: Sơn tĩnh điện.
– Công năng: Hỗ trợ hệ tuần hoàn, hô hấp tác động đến các vùng tay, chân, eo.
– Diện tích lắp đặt phù hợp: 1.1m x 1.7m
Liên Hệ
35

Đạp xe không tựa

TR-3200 ­ Vật liệu chính: Thép ống D114, D34,… (mm)
– Lắp đặt: Gắn cố định xuống nền.
– Số người sử dụng cùng lúc: 01 người.
– Xử lý bề mặt: Sơn tĩnh điện.
– Công năng: Hỗ trợ hệ tuần hoàn, hô hấp tác động đến các vùng chân.
– Diện tích lắp đặt phù hợp: 2m x 1,5m
Liên Hệ
36

Băng chạy đơn

TR-3000 ­ Vật liệu chính: Thép ống  D42, D34,… (mm)
– Lắp đặt: Gắn cố định xuống nền.
– Số người sử dụng cùng lúc: 01 người.
– Xử lý bề mặt: Sơn tĩnh điện.
– Công năng: Hỗ trợ vận động, tập luyện, tác động đến các nhóm cơ chân, mông.
– Diện tích lắp đặt phù hợp: 2,5m x 1,5m
Liên Hệ
37

Xay tay vai đôi

TR-1320 ­ Vật liệu chính: Thép ống D90, D60,… (mm)
– Lắp đặt: Gắn cố định xuống nền.
– Số người sử dụng cùng lúc: 02 người.
– Xử lý bề mặt: Sơn tĩnh điện.
– Công năng: Hỗ trợ hệ tuần hoàn, hô hấp tác động đến các vùng tay, vai.
– Diện tích lắp đặt phù hợp: 1.6m x 2m
  Liên Hệ
38

Xoay tay vai đơn

TR-1310 ­ Vật liệu chính: Thép ống D90, D49,… (mm)
– Lắp đặt: Gắn cố định xuống nền.
– Số người sử dụng cùng lúc: 02 người.
– Xử lý bề mặt: Sơn tĩnh điện.
– Công năng: Hỗ trợ hệ tuần hoàn, hô hấp tác động đến các vùng tay, vai.
– Diện tích lắp đặt phù hợp: 1.5m x 1.5m
        Liên Hệ
39

Thang thể dục đơn

TR-4020 ­ Vật liệu chính: Thép ống D76, D34,… (mm)
– Lắp đặt: Gắn cố định xuống nền.
– Số người sử dụng cùng lúc: 01 người.
– Xử lý bề mặt: Sơn tĩnh điện.
– Công năng: Hỗ trợ vận động, tập luyện, tác động đến các nhóm cơ tay, vai, hông.
– Diện tích lắp đặt phù hợp: 2,5m x 2m.
Liên Hệ
40

Thang thể dục đôi

TR-4010 ­ Vật liệu chính: Thép ống D76, D34,… (mm)
– Lắp đặt: Gắn cố định xuống nền.
– Số người sử dụng cùng lúc: 02 người.
– Xử lý bề mặt: Sơn tĩnh điện.
– Công năng: Hỗ trợ vận động, tập luyện, tác động đến các nhóm cơ tay, vai, hông.
– Diện tích lắp đặt phù hợp: 3,5m x 2m.
Liên Hệ
41

Khung tập căng chân 5 độ cao

TR-3510 ­ Vật liệu chính: Thép ống D60, D42,D34,… (mm)
– Lắp đặt: Gắn cố định xuống nền.
– Số người sử dụng cùng lúc: 05 người.
– Xử lý bề mặt: Sơn tĩnh điện.
– Công năng: Hỗ trợ vận động, tập luyện, dùng để khởi động trước khi tập luyện. Tác động lên vùng chân.
– Diện tích lắp đặt phù hợp: Đường kính: 3m
Liên Hệ
42

Xà ngang thể dục 3 độ cao

TR-4030 ­ Vật liệu chính: Thép ống D60, D42,D34,… (mm)
– Lắp đặt: Gắn cố định xuống nền.
– Số người sử dụng cùng lúc: 03 người.
– Xử lý bề mặt: Sơn tĩnh điện.
– Công năng: Hỗ trợ vận động, tập luyện, tác động đến các cơ tay, ngực, vai.
– Diện tích lắp đặt phù hợp: 5m x 2,5m.
Liên Hệ
43

Khung tập lắc hông

TR-2000 ­ Vật liệu chính: Thép ống D76, D42,… (mm)
– Lắp đặt: Gắn cố định xuống nền.
– Số người sử dụng cùng lúc: 01 người.
– Xử lý bề mặt: Sơn tĩnh điện.
– Công năng: Hỗ trợ hệ tuần hoàn, hô hấp, tác động đến vùng hông.
– Diện tích lắp đặt phù hợp: 3m x 2m.
Liên Hệ

Click! Xem Thêm Danh Mục Sản Phẩm

Liên Hệ Tư Vấn Thiết Kế – Báo Giá Đặt Hàng: Máy Tập Thể Dục Ngoài Trời Giá Rẻ Nhất TPHCM

Hotline: 09122.87.887

Zalo: 08888.04004

One thought on “Máy Tập Thể Dục Ngoài Trời Giá Rẻ Nhất TPHCM

  1. Pingback: cialis without a doctor prescription

Comments are closed.